top of page

multifunkční komplex Moskevská

popis

multifunkční komplex budov s prvky cohousingu

Multifunkční komplex je kombinací studentské koleje, bytového domu s prvky cohousingu a komerčních prostorů. Hlavním záměrem projektu bylo vytvoření podmínek pro zachování živého centra místní komunity a dotvoření přerušené zástavby.

Zachováním průchodnosti na úrovni parteru a zpřístupněním zahrad ve vnitroblocích dochází k zachování hlavních komunikačních tras charakteristických pro původní nezastavěné místo. Hmotové řešení navazuje na okolní uliční fronty a dotváří prostor náměstí. Přízemí přilehlé k uličním prostorům je vyčleněno maloobchodním jednotkám.

bottom of page