top of page

bytový dům Kolbenova

popis

Dům na místě tovární haly

Architektonické řešení domu vzešlo z utilitárních požadavků investora a svébytného umístění stavebního pozemku na pomezí průmyslové zóny a rozvíjející se rezidenční lokality.  Půdorysné řešení objektu definoval rozměr původní výrobní haly a požadavek na omezení počtu podzemních podlaží. Strohý vzhled kvádru jsme podpořili dynamickým řešením fasád a střešní krajiny. 

bottom of page