Ateliér pro architekta

 

minimalistická dřevostavba

případová studie,  autoři Marek Skoták

Kompaktní stavba, nábytek integrovaný do obvodových stěn a příček. Ateliér, zázemí, jednačka

 
 
 
 
 
 

© 2018 SKARCH