top of page

Ateliér pro architekta

popis

minimalistická dřevostavba

případová studie,  autoři Marek Skoták

Kompaktní stavba, nábytek integrovaný do obvodových stěn a příček. Ateliér, zázemí, jednačka

bottom of page