top of page
popis

hospodářské stavení upravené k víkendovému odpočinku

klient soukromá osoba, studie léto 2018, stavební povolení 2019, autoři Marek Skoták Vojtěch Homolka

V devadesátých letech došlo k částečné rekonstrukci objektů a k terénním úpravám, provedené zásahy potlačily původní charakter staveb a rozdělily areál na tři odtržené části. Stavení a stodola byli propojeny přístavbou. Východní část stavení zůstala bez využití a postupně chátrala. Původně celistvé prostranství mezi rybníkem a stavbami bylo přehrazeno branou zakončenou krytým bazénem. Terén svažující se od stavení k rybníku byl dorovnán a zakončen opěrnou zdí. 

V návrhu chceme vyzvednout hodnotu historických staveb a vytvořit jednotný celek starého s novým. Venkovní prostory jsme upravili způsobem, který odtržené části propojuje a zároveň jim ponechává jedinečný ráz. Historickým stavbám jsme vrátili jejich původní materiálové provedení, odstranili jsme novodobé úpravy střešní krajiny. Přístavbu spojující stavení se stodolou jsme formálně sjednotili s novostavbou krytého bazénu. Nové a staré prvky jsou tak jasně odlišitelné a vzájemně si nekonkurují. 

bottom of page