top of page

klinika Prague Fertility center

popis

interiér kliniky asistované reprodukce

místo Praha, klient soukromá osoba, studie 2019, realizace 2020, architektonické řešení: Skoták architekti s.r.o., Andrle architekti s.r.o., grafické prvky DIP.gd, fotofrafie: Studio Flusser

Interiér kliniky jsme navrhovali s maximální citlivostí. Asistovanou reprodukci podstupují klienti nezřídka opakovaně, a i přes to není možné zaručit očekávaný výsledek. Alfou a omegou pro nás bylo světlo, které povznáší, symbolizuje naději a kontrastuje s nelehkým procesem, kterým klienti při léčbě neplodnosti procházejí. Povrchové úpravy a barevnost se zcela záměrně vzdalují tradičnímu pojetí zdravotnického zařízení.

www.pragueivf.com

bottom of page