klinika Prague Fertility center

 

interiér kliniky asistované reprodukce

místo Praha, klient soukromá osoba, studie 2019, realizace 2020, architektonické řešeníSkoták architekti s.r.o., Andrle architekti s.r.o., grafické prvky DIP.gd.

Interiér kliniky jsme navrhovali s maximální citlivostí. Asistovanou reprodukci podstupují klienti nezřídka opakovaně, a i přes to není možné zaručit očekávaný výsledek. Alfou a omegou pro nás bylo světlo, které povznáší, symbolizuje naději a kontrastuje s nelehkým procesem, kterým klienti při léčbě neplodnosti procházejí. Povrchové úpravy a barevnost se zcela záměrně vzdalují tradičnímu pojetí zdravotnického zařízení.

www.pragueivf.com