top of page
služby

Podstatou práce SKARCH je profesionální přístup k řešeným úkolům, důraz na vysokou estetickou hodnotu návrhu

a respekt k potřebám našich klientů.

Hlavní služby

Asistence při stanovení požadavků klienta na návrh a realizaci

Projekční činnost ve výstavbě

- studie stavby

- projekt pro umístění stavby

- projekt pro povolení stavby

- projekt pro provádění stavby

Design interiérů

- studie interiéru

- návrhy zakázkových interiérových prvků a nábytku

- projekt pro zadání dodavateli

Spolupráce při realizaci

- komunikace s dodavateli

- supervize a koordinace provádění stavebních prací.

- zajištění autorského a technického dozoru na stavbě

Doplňkové služby

Inženýrská činnost.

- komunikace návrhu s orgány státní správy ve všech fázích zpracování projektu.

Pasportizace staveb

team

team

MgA. Marek Skoták

jednatel, senior architekt

+420 723 611 922

marekskotak@skarch.cz

kontakt

kontakty

Skoták architekti s.r.o.

Pernerova 293/11

Praha 8, Karlín

186 00

IČO: 07503008

Číslo účtu 2701507962 / 2010

architekti@skarch.cz

+420 723 611 922

výtahem do pátého patra

https://www.facebook.com/SKARCH-Skot%C3%A1k-architekti-102895951960293

bottom of page